Indmeldelsesblanket

​​

Regler for medlemmer i Aarhus og Copenhagen Boulders

Dette dokument skriver man under på ved indmeldelse ved fysisk fremmøde i Aarhus Boulders eller Copenhagen Boulders.

For at være medlem hos Aarhus Boulders skal nedenstående regler underskrives og overholdes.

Brug af hallen:

 • Dette skrevne regelsæt for ophold i hallen skal overholdes.
 • Hvis du lukker nogen ind uden for åbningstiden (inklusive egne gæster) kan dit medlem¬skab blive opsagt.
 • Ophold i hallen er på eget ansvar. Aarhus Boulders står ikke til ansvar for skader og uheld.

Regler for medlemskab:

 • Årsmedlemskaber og halvårsmedlemskaber er et løbende abonnement, med automatisk fornyelse.
 • Det er et krav, at medlemmer er tilmeldt PBS (NETS Betalingsservice).
 • Hvis du ikke er tilmeldt PBS eller framelder dig, kan dit medlemskab blive opsagt.
 • Bliver den automatiske betaling afvist, af en eller anden grund, koster det kr. 75 pr. girokort. Indtil PBS-aftalen genoptages.
 • Hvis du overstiger et udestående beløb på 750 kroner eller 3 måneders manglende betaling kan du risikere at vi sender sagen videre til opkrævning hos RKI.
 • Ønsker du dit års- eller halvårsmedlemskab opsagt skal dette tilkendegives KUN VIA E-MAIL senest d. 5. i måneden før fornyelse. (eks. opsigelse fra d. 1/3 tilkendegives senest senest d. 5/2). Ved for sen opsigelse, hæfter man for den fulde pris af næste periode af medlemsskabet.
 • Ønsker du dit månedsmedlemskab opsagt eller sat i bero (først muligt efter 6 mdr. bindingsperiode) skal dette tilkendegives KUN VIA E-MAIL senest d. 5. i måneden før fornyelse. (eks. opsigelse fra d. 1/3 tilkendegives senest senest d. 5/2). Ved for sen opsigelse, hæfter man for den fulde pris af næste periode af medlemsskabet.
 • Det er kun månedsmedlemmer, der har mulighed for at sætte deres medlemskab i bero, efter at bindingsperioden på 6 måneder er udløbet.

Aarhus Boulders • Graham Bells Vej 18A, 8200 Århus N